Procheti.com

Що е нагласа?

Обществени науки
Пищови и лекции | Математика |
Свали

Поведенческият компонент е предразположение за действие по определен начин към обекта на нагласата. Нагласите могат да се определят и с помощта на еднокомпонентния модел. Той се отнася само до общото положително или отрицателно чувство на дадена нагласа към човек, обект или въпрос. Основното е емоцията, отношението към обекта на нагласата, оценката дали наблюдаваното е добро или лошо.