Procheti.com

Що е философия

Обществени науки
Пищови и лекции | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

Философски метод е диалектиката(от гр. „диалог”) – това е изкуството да се води спор. Диалектиката е вид дедукция.Твърденията се извеждат едно от друго от 2 противоположни. Съществува отрицателна и положителна, обективна и субективна диалектика. Диалектиката е позната като „изкуството да се води спор” от древните мъдреци Сократ, Зенон, Хераклит и др