Procheti.com

Същност на управлението на човешките ресурси

Обществени науки
Реферати | Икономика |
Свали
Брой страници : 40

Учр разглежда също така и отношението между хората, тяхните желания стремежи и се стреми да ги обвърже с темповете на организацията. Учр е фунцкия и задължениена специалистите по персонала чиято задача е да привлекът (осигурят, да запазят и развият хората в организацията). Също така учр е процес на развитие прилагане и оценяване на политиката методите процедурите и програмите за запазването и развитието на хората.