Procheti.com

Същност на мотивацията за учене и програми за повишаването й в училище

Обществени науки
Курсови работи | Психология |
Свали
Брой страници : 28

Мотивацията не е лесен процес, той не е еднакъв за всички. Хората са много различни в начина си на мислене и на приемане на предизвикателствата в живота. Някой са отворени за предизвикателства, а други гледат да ги заобикалят ако е възможно. Затова и начините за мотивация са различни, хората които обичат предизвикателствата не трябва да губят тази своя черта и трябва да се мотивират от постигането на успех след успех. А другите които предпочитат спокойствието и не желаят то да се нарушава от неуспешни начинания, трябва да се мотивират по различен начин чрез постепенни малки но сигурни успехи.