Procheti.com

Същност, историческо развитие на размяната и търговията

Обществени науки
Реферати | Икономика |
Свали
Брой страници : 27

Като търговия разбираме – всичките дейности свързани с покупката и реализацията на продуктите на пазара. По правило търговията и размяната възникват на определен етап от общественото развитие. Като съветския академик Доместенов, като ра прехвърляне на стоки от един субект на друг върху принципите на доброволността и еквивалентността. За възникването на размяната и нейното същетвуване като такава са необходими следните 4 условия: