Procheti.com

„Съобщителна техника” АД

Обществени науки
Курсови работи | Икономика |
Свали
Брой страници : 14

. Да се отнася с грижата на добър стопанин към поверените му фирмено обзавеждане, оборудване и документи. 2.15 . Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата. 2.16 . Разработване на стратегии и планове за развитието на фирмата. 2.17 . Координиране на мероприятията по маркетинговия план. 2.18 . Представяне на фирмата в изложения и форуми. 2.19 . Организиране на реклама в различни варианти. 2.20 . Контролира промоционалните дейности, свързани с продажбите на предлаганите продукти.