Procheti.com

Римската гробница в град Силистра

Обществени науки
Реферати | Археология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 16

Открита е случайно през 1942 г. в южните покрайнини на Силистра, където се развива античния некропол на Дуросторум - един от най-значителните римски градове на Долния Дунав през II-VI в. Действително в център като Дуросторум е съвсем основателно да се очакват и разкриват представителни паметници с високи художествени достойнства като гробницата със стенописите. От 106 г. сл. Хр. до VI в. тук постоянно и без прекъсване лагерува най-важната военна единица на Империята на Долния Дунав - XI Клавдиев легион. Около неговия лагер се формира античният град, който през 167 г. сл. Хр. получава муниципалитет с всички произтичащи от това благоприятни последствия. През П-Ш в. Дуросторум изживява бурен просперитет. Свидетелство за това са внушителните по размери градски бани, езически храмове и олтари, градски и крайградски вили, богати погребения и пр. Архитектурните украси, статуите, пластичните лампи, съдове, накити, монетни съкровища и др. подсказват висока култура, в която откриваме реплики на върховните достижения на античната цивилизация.