Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • Етнопсихология

  Да, весел човек беше Фердие, но в нея имаше нещо необикновено. На пръв поглед искрени и честни, а в същото време и тъжни очи ме доведе до мисълта, че под тази маска се крие друг човек. Тази жизнерадостност, това въодушевление, тази лекота, с която приемаше всичко казано или направено не можеха да са истински. Поне през последните години не бях виждала подобен характер, държание в моето обкръжение. Един ден една от шивачките помоли Фердие да ни раз- каже някоя случка, която и се е случила в затвора. Не можах да повярвам на ушите си-ФЕРДЕИ БЕ ЛЕЖАЛА В ЗАТВОРА!!!
 • Сетивна и краткосрочна памет. Обем на краткосрочната памет

  1. Д.п- базирана на смисъла (на информационната единица). Дългосрочната памет има неограничен обем. Тя включва натрупаната информация, която може да бъде извикана след продължителен пориод от време, напр. години. За извикването й могат да протекат няколко минути. Това продължително време е необходимо за последователна активация на различни мозъчни области, за да може да се възпроизведе временният и простанствен образ на минали събития
 • “Съвеменно развитие на мотивационните изследвания”

  Интенцията или с други думи целта на хората определя поведението им , когато имат намерение да я осъществят. Идеята на интенцията е ориентир в бъдещето. Бъдещите цели определят най – добре мотивацията от гледна точка на това , какво човек се опитва да осъществи в предстоящето му. Определянето на два фундаментални условия е необходимо , за да бъде мотивиран човек. Първо трябва директна връзка или сходство в очакваните резултати и второ , трябва да бъде оценен релевантният резултат от човека. Човешката мотивация е психологична ценност и функция от очаквани резултати. Двуфакторният модел е предложен и разработен от Левин (1938) следван от Вром (1964) , Аткинсон (1964) и други.
 • Същност на емоциите и чувствата. Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на ефективно общуване

  В психологическата литература и в изследванията на А.Е. Олшанникова, сред многообразието на различните емоции се различават и анализират четири вида, които са първични и представляват основна съставна част от съдържанието на повечето от другите емоции. Те са радост, гняв, страх и печал. Съотношението между посочените емоции е важна характеристика на емоционалността и разликата в характерите на хората. Способността на човек да изпитва емоции се нарича емоционалност.
 • Същност и характеристики на самоактуализиращата се личност на Ейбрахам Маслоу

  Освен това, смятам проблема за психичното здраве за толкова актуален, че всякакви предложения, всякакви частици от данни, колкото и да са спорни, имат голямо евристично значение. Този вид изследвания са толкова трудни – изискват в известна степен да се изтеглиш като барон Мюнхаузен за собствените си норми, - че ако разчитаме да получим конвенционално достуверни данни, ще трябва вечно да чакаме. Струва ми се всъщност е необходимо, без да се боим от грешки, да се гмурнем в проблема, да направим най – доброто, на което сме способни, с надеждата да се поучим от гафовете и след време да ги поправим. За сега единствената алтернатива е да се откажем да работим по проблема. Затова каквато и да е ползата от него, представчме изложеното по – долу съобщение.
 • Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група”

  Икономимеската маргинализация означава отнемане на икономически възможности, а от там и автоматично включване на социални механизми на отхвърляне. Или обратното - неприемането на групи и общности в социума, което води до тяхната икономическа маргинализация и от там социално изключване. Съществува и процес на автомаргинализация или самоизключване от социума. Това може да се дължи на лични мотиви, психологически или социални причини. Маргинализацията може да произтече и поради несъвместимост с официално приеманата идеология.
 • СЪДЪРЖАТЕЛНИ ТЕОРИИ ЗА МОТИВАЦИЯТА

  Потребността от храна и инстинктът на глада са физиологичнаи потребност и инстинкт, който притежават всички живи организми. Потребността от човешки контакт е психологическа потребност. Теориите за мотивацията от гледна точка на потребностите издигат тезата, че мотивацията е процес на взаимодействие между различните потребности и импулсите те да се задоволяват.“ (2, 200)
 • ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕМОЦИИТЕ ИЗИСКВА ДА СЕ ИЗЯСНИ ТЯХНАТА РОЛЯ И МЯСТО В ЦЯЛОСТНАТА ПСИХИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА

  Първата група фактори се наричат естествени или безусловни емоционални стимули. Човек има вродена чувстви¬телност към тях, което показва, че той се ражда с някакво, макар и минимално ниво на емоционален живот.  Втората група фактори, детерминиращи емоционалния процес, са обусловени от процеса на преобразуване на неутралните стимули в емоционални, ако те съобщават за събития, които са оценявани от субекта като значими. Неутралните стимули по принцип не предизвикват емоционална реакция, по съотнесени с конкретна ситуация и определена личност, те пораждат едно или друго емоционално преживяване.
 • „Структурна теория на Зигмунд Фройд”

  Състезавал се с доста други кандидати за много малко свободни места. Брюке му помогнал да получи стипендия за обучение, първо с великия психиатър Шарко в Париж, а след това с неговия колега и съперник Бернхайм в Нанси. И Шарко, и Бернхайм, изследвали влиянието на хипнозата при хистерии. След като прекарал кратък период от време като лекар в неврологията и директор на детското отделение в Берлин, Фройд се върнал във Виена, оженил се за дългогодишната си годеница Марта Бернайс и започнал да практикува в областта на невропсихиатрията, с помощта на Йозеф Бройер. Книгите и лекциите на Фройд му донесли както слава, така и отлъчване от преобладаващата част от медицинското общество.
 • Страх, тревожност и агресия при децата

  Трябва да приемем детето такова, каквото е. Да не го сравняваме със съседския „красавец” или с отличника на приятелката ни. Родители, трябва да обичаме нашите деца. Да не забравяме, че милувката, ласката са най-доброто средство за премахване на излишното напрежение. Детето е хубаво да се чувства като равноправен член на сейството - със свои права и задължения. Да бъдем негов приятел. Болшинството детски страхове са обусловени от възрастта и са временни, но точно от родителите зависи да не се превърнат в болестно състояние. Ако имаме търпение може да пристъпим към поетапна съвместна работа за премахване на страха: