Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Мениджмънт

  Мениджмънта е процес на планиране, контролиране,и мотивиране на работата на работниците ,с цел постигане на целите на организацията.Организацията е група от хора ,която кординира своята дейност за постигане на общи цели.Най-краткото управление е да има поне двама души,които се смятата за членове на групата ,имат обща цел и желаят да я постигнат заедно. Стратегическо управление е управление, което единствено балансира екологични, икономични и социални параметри.
 • Международно управление на човешките ресурси

  Опорен момент за развитието на международния бизнес се корени в: Увеличения натиск върху разходите;Търсенето на нови пазари;Правителствена политика; Технологично развитие; Световни комуникации и информационен поток; Взаима зависимост на нациите; Интеграция на културите Основни понятия: Експатрианти- граждани на родната страна(PCNs) се отнася за тези, които биват изпращани от главната квартира на фирмата да работят в друга държава.
 • Международно движение на капитали

  b) Пренебрегване на моделите за свободен пазар и съвременна конкуренция и осъществяване на анализа през призмата на секторни, несиметрични и несъвършени пазари c) Инвестиране на капитал в чужбина на се третира като финансова операция, а като разпределение на производствени технологии и организационни-мениджърски умения 1.2. Концепция на Стефан Хаймер a) Разработва модел на монополистични предимства – ПЧИ са носители на по-големи рискове и повече разходи, което изисква създаване на нови специални мерки и стратегии за преодоляването им от чуждестранни фирми. Транснационалните корпорации си създават благоприятни условия в следните насоки:
 • МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ СЛИВАНИЯ. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ.

  На 7 май, американската корпорация „Крайслер“ и германската „Даймлер-Бенц“ поставят основите на обединителна сделка в размер на 42 млрд. долара. Така се ражда нов световен автомобилен гигант – „Даймлер – Крайслер“. Сливат се и петролни корпорации. „Бритиш петролеум“ превзе „Амоко корп“, като вече притежава акции за 60% от новоучредения концерн. От сливането се ражда петролен гигант с пазарна капитализация от 149 млрд. долара. Сливането на британската компания с американската „Амоко“ обаче води до загуба на 800 млн. долара данъчни приходи за британската хазна, отчете „Файненшъл Таймс“, цитиран от БТА.
 • Политика на ЕС в областта на енергетиката и околната среда

  Поради свойте ограничени енергийни резерви, Европа трябва да внася повече от половината от своята енергия. Цената на енергията зависи от ситуацията на световните пазари и Съюзът трябва да се съобразява с нея. Единственията начин да намалим разходите си е да намалин потреблението, което изглежда логично, но дали е възможно. Всъщност да, възможно е, но са необходими по- добро потребление и по- висока ефективност. Енергийната ефективност е сред основните цели на Европейският съюз за 2020г. Решението на европейските лидери е икономия на 1/5 от енергията, която е предвидена за потребление отсега до 2020г.
 • МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА

  Политизиране на МИО след ІІ – та световна война: Нарастване ролята на външно икономическа сфера в условия на НТП в икономически, политически и социален живот на отделните страни.; Обогатяване структурата на МИО; Засилване международната ролята на развиващите се страни; обособяване на два противоположни политически, стопански , икономически и военни системи в границите на световното стопанство.; както и глобални проблеми като – екологични, енергийни и суровинни и др. Всички тези проблеми, засягащи човечеството трябва да се решават само координирано от всички страни.
 • Международен валутен фонд

  Фондът съдейства за международно сътрудничество и стабилизиране на различните валути, спомага за разширяване и балансирано развитие на международната търговия и подпомага членуващите страни при преодоляване на временни затруднения при плащанията им в чужбина. Той е уникален сред междуправителствените организации с това, че съчетава консултативни, финансови и регулаторни функции за осигуряване на стабилна световна финансова система и устойчиво икономическо развитие.
 • Международен валутен фонд

  След настъпването на Голямата депресия от края на 20-те и началото на 30-те години на ХХв. възниква и идеята за учредяване на международна финансова институция с големи правомощия.В 30-те години с огромни поражения за икономиките си навлизат почти всички страни в света.Започва търсене на мерки за защита на производителите. Лесното решение е девалвацията и обезценяването на местната валута.Положителният ефект е краткосрочен,но полезен.Тази политика се нарича "beggar-thy-neighbor"(разори съседа). Сигурността на световната финансова и икономическа система е застрашена от обезценяването на валутите и засилването на митническите бариери.
 • Равновесие в отворена икономика

  Според дефиницията на ООН емигрант е лице, което е напуснало легално страната си за повече от една година, а имигрант е лице, което пребивава легално в чужбина за повече от една година. Така от гледна точка на една държава, местните граждани, които я напускат са емигранти, а чуждите граждани, които влизат в нея имигранти. Така ние разглеждаме страна на емиграцията ( страна донор ) и страна на имиграцията. Причините за миграцията могат да бъдат различни – политически, религиозни, икономичиски и т. н. Когато непосредствената причина е повишаване на доходите, както на номиналната така и на реалната работна заплата международната миграция се определя като МТМ. Това означава, че се изнася и внася труд като производствен фактор.
 • Математичската школа

  През седмото десетилетие на XIX век в икономическата наука се извършва маржиналната революция, което предизвиква резки методологически и теоретични изменения. Тримата автори Джевънс, Менгер, Валрас откриват принципа на понижаващата се пределна полезност. Те имат принос в създаване на нова концепция маржиналната полезност и закона за намаляващата пределна полезност. Съгласно нея стойността на стоката се определя не от разходите на труд, а от нейната пределна полезност. Маржинализмът дава теоретично обяснение на парадокса на стойността, въвеждайки понятието оскъдност.