Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 7375
Обществени науки
 • Гласът на разума в стихотворението Моята молитва. Човекът и Богат в стихотворението Моята молитва.

  Това е драматична изповед на самотната личност, която води диалог с бога, но не с онзи , далечния и чуждия, а с този, близкия и съкровения, когото Азът ревниво пази в сърцето си, за да съхрани чрез него в себе си и своите човешки опори. Това е молитва за свободата, а не за опрощение не несторени християнски грехове. Чрез нея поетът разговаря със себе си и със света, за да изрази философските си обобщения за личната и колективната съдба, за бъдещето на човечеството.
 • „Тартюф”

  Във фикционалния свят на творбата лицемерието се осмисля като основен човешки недостатък,който неизбежно води към трагични,но едновременно с това комични последици.като контрапункт ,на главния герой на едноименната творба,въплъщаващ лицемерието се открояват разумните Дорина и клеант.Чрез така изградения контраст се възхваляват гражденските добродетели за сметка на крайната религиозност и се въздига като висша сила абсолютната кралска власт.Героите на комедията са образи типове въплъщаващи една основна идея и допринасящи за типично класицистичната форма на творбата.
 • „Може ли да се прероди грешникът,може ли да му простим?”

  Преименуван на Сатана, той вкара греха в човешката раса в Едемската градина, където той изкуши Адам и Ева със същото изкушение, „ще бъдете като Бог”. Битие 3 описва техния бунт срещу Бог и срещу Неговите заповеди. От този момент грехът се предава през всички поколения на човечеството и ние, потомците на Адам, сме наследили грях от него. Римляни 5:12 ни казва, че чрез Адам, грехът навлезе в света и смъртта се разпростря сред всичките хора, защото „заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23).
 • Моделът за подражание, който представя песента “Крали Марко освобождава три синджира роби”

  Героят от народната песен “Крали Марко освобождава три синджира роби” е и модел за подражание.Той се явява като пазител на основните етнически ценности-земята, кръвта и вярата-той е единен и неизменен в своята същност.Силата, помагаща му да извършва героични подвизи, гордостта, изграждаща достойнството му и славата изграждаща му вечен живот в българския фолклор го правят идеал за всеки един българин.
 • Много шум за нищо Уилям Шекспир

  „Много шум за нищо” е една от най – известните и поставяни в театъра комедия написана през 1598 г. След „Сън в лятна нощ”, Шекспир се връща към структурата на народните комедии – истории с щастлив край, с доста фарсови епизоди и „клоунски” (селски) сцени. „Много шум за нищо” е една от трите Шекспирови комедии („Сън в лятна нощ”, „Венецианският търговец”,), определяна като най-доброто постижение в този жанр. За разлика от много други автори преди и след него, той не пише своите комедии, за да осмее някого или да изобличи нещо. Шекспир не се бори с пороци или недостатъци, а заедно със своите герои и със своите зрители се забавлява от обратите в човешката съдба.
 • МИТОЛОГИЧНОТО И ИСТОРИЧНОТО В ПОЕМАТА НА ГЕО МИЛЕВ „СЕПТЕМВРИ

  Избирайки антиномията митологично-исторично за релевантно отношение, през което да бъде разгледан един текст, не може да не се отчете и съответният социокултурен контекст, доколкото споменатата антиномия не е специфично литературен или културен проблем. Митологизмът и историзмът като феномени на съзнанието се оказват определяща опозиция в европейското мислене от християнската епоха насам.
 • Бог не може да бъде поруган. Каквото посее човек, това и ще пожъне. Послание към Галилея, 6:7

  След като изчерпи целия опит, който може да извлече от разнообразните земни преживявания - и тъжни и радостни - човек достига себепознанието, а заедно с него и съзнанието за своя божествен произход, съзнание, което ще го поведе към съвършенство със силата на такава вътрешна необходимост, с каквато семето на тревата дава трева, а семето на дъба - дъб.
 • Стихотворението „ Потомка ” на Елисавета Багряна

  Заглавието „Потомка” дава ясна представа за темата на стихотворението. Главната героиня търси своите родови корени. Тя не знае нищо за своите прародители, затова цялото произведение е изградено главно на предположения. Миналото е неизвестно за героинята, на нея и остава само да предполага. Настоящето, в което живее, й предоставя възмойност за опознаване на близките си. С представата за миналото тя си изгражда предположения. Нейната тогавашна представа се разминава със сегашните нормиза поведение, но за времената, в които е живяла, това е съвсем естествено.
 • Между възмездие и престъплението

  В живота на един обикновен човек, такъв като Едмон това преживявяне променя живота му изцяло.Той изгубва цели четиринадесет години от времето, което би прекарал с Мерцедес и с баща си. Един невинен човек е наказан за нещо, което не е направил. Извършва се заговор срещу него. Той отвръща на всичко след години затвор. Опитва се да върне миналото чрез отмъщението да се опита да запълни всичките години затвор, едно отчуждаване от реалността.
 • МЕЖДУ ВЯРАТА И НЕВЕРИЕТО

  Постигането на пълна хармония между дух и плът не е по силите на никой смъртен - дори на гения, какъвто безспорно е Яворов. През цялото си мъченическо земно битие той се стреми да открие Бога, сиреч нравствеността в най-висшата й степен, и да усмири бушуващите стихии в душата си, да намери пристан в чисто духовните копнежи. Поезията му - съкровена изповед на душевните му тайни - цялата е пронизана от стремежа по самопревъзмогване: