Procheti.com

Развитие на теорията за населението (демографските концепции) и демографските процеси

Обществени науки
Реферати | География |
Свали
Брой страници : 6

Ранни демографски концепции. Количествените концепции за населението се развиват още от древността, но до 18-ти век се отделя много малко внимание на връзката между увеличаването на населението и издръжката на живота. Като правило народите от древността и средновековието считат доста дълго време, че нарастването на населението е обществено благо, тъй като се увеличава броят на населението и на мъжете, годни за войници.