Procheti.com

Развитие на теорията на управлението

Обществени науки
Пищови и лекции | Мениджмънт |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 22

Той представлява координация на хора и други ресурси с цел решаване на поставените организационни задачи. С нарастването на равнището на разделението на труда мениджмънтът става особено необходим за координация на различните задачи и операции. В това време в началото на ХІХ век Чарлз Бабидж и Ендрю Юр развиват две важни идеи. Първата е за големите възможности на специализацията или разпределението на труда, които и могат да се разберат по-пълно природата и значението на фабричното производство. Според Бабидж ефективността на производството нараства, ако всеки работник се специализира в тясна област.