Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 73
Обществени науки
 • "Образованието е най-ценното богатство"

  Без образование,човекът е нищо,та нали то е най-висшата ценност отваряща ни много врати към себе си и към другите в интелектуален и в духовен аспект в процеса на нашето изграждане като пълноценни хора и личности.Образованието ни дава нови знания,то е в основата на великите идей,нивото на образование е важно за всеки отделен човек, за неговия потенциал, възможности за развитие и шансове за успех.
 • Образованието е най - ценното богатство…

  Американският специалист и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънт Питър Дракър е казал : „Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството” Невежеството винаги излиза скъпо. Невежият човек няма перспективи и стремеж към усъвършенстване! Съществува, а не живее… интересува се единствено от задоволяване на физиологичните си потребности и нищо друго. Най-голямата ценност се явяват парите, които могат да осигурят до едно сравнително спокойно съществуване. Подобно на блатото – застояло, мръсно , а в него - жаби!
 • звездното небе над мен и моралният закон в мен”

  Това са загадни,които са вълнували Кант и неговата философия. Но са и загадки, над които е нужно да размишлява не само един единствен човек, а всички. Звездното небе над нас е мистерия,която се опитваме да разнищим и дори и да постигнем някакъв успех в тези си начинания, остава още цяла една вселена за разгадаване. Моралният закон е част от звездното небе в нас. Сам по себе си човек е отделна Вселена с много необясними неща.
 • Защо хората, влизащи в автобус, почти винаги избират да сядат на празни седалки?

  Това е един български символ на цялата промяна, която настъпи с тихата революция през 1989 година. Символ на духовността на българина, на джоба му, на самия бъгарин. На ограбения българин – физически и психически. От по-възрастните си роднини съм слушал какво е било преди по времето на другаря Живков, как всички са били доволни.
 • Днес се замислих... ... за приятелите..

  Плаче ми се като си припомня какво беше преди няколко години. Имаше хора, които толкова силно обичах, на които толкова много държах и, за които бях готова дори на невъзможното. Тогава мислех, че отсреща седи човек, в чието съзнание се въртят същите мисли. Но колко малко трябваше само... и всички тези хора ме забравиха.
 • „За хляба наш”

  В живота на хората има много традиции, традиции, започнали в далечното минало и продължаващи и до днес. Една от най-спазваните е тази за хляба, защото освен, че е част от ежедневието на човека, хлябът е и извор на живот и енергия, на спокойствие и сигурност. Ние, българите, сем трудолюбив народ.
 • ЗА ЧОВЕКА

  Величието на човека се корени в съзнанието за неговото нищожество. Дървото не съзнава нищожеството си. Следователно човек е нищожен, щом съзнава нищожеството си, но същевременно е велик именно защото го съзнава. Човек не е нито ангел, нито животно, и за нещастие, в стремежа си да постъпва като ангел, той се държи като животно.
 • Възможно ли е възпитание на чувствата?

  Възможно ли е възпитание на чувствата? Ако да тогава това редно ли е? До каква степен бихме могли да възпитаваме емоциите си? И въобще трябва ли да го правим? Много въпроси и нито един верен отговор.Защо казвам нито един? Защото всеки има право на мнение,всеки решава сам дали може да възпита чувствата си или не.По тези въпроси може да се разсъждава много,могат да се получат различни отговори,мнения и твърдения.
 • ФРОЙД И ЕРИКСЪН СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕДНО И СЪЩО НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА.ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ И СЕ РАЗЛИЧАВАТ ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДВАМАТА ПСИХОЛОЗИ

  Зигмунд Фройд /1856-1939/ е „бащата”на психоанализата.Това направление в психологията,наречено още динамична психология, е вече на повече от сто години.Възниква с изучаването на душевните заболявания и се разширява до всеобхватно учение за несъзнавания душевен живот.Неслучайно приносът на това учение за човечеството се окачествява като „духовна революция”.
 • Музиката като най-мощното средство за манипулиране на масите

  Едва ли има хора, които не слушат музика. Всеки свободен миг на съвременния човек като че ли е придружен от нея. В общ план тя се възприема като изкуство, което изразява идеи и чувства чрез хармонично съчетани звукове. Музиката е физическо, социално и психологическо явление. Ако погледнем мащабно над това изкуство, ще видим, че то винаги е било неотменна част от бита и живота на всички народи по света без значение на факторът изолация, на който са били подложени във времето.