Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • Предмет, задачи и направления в бизнеспсихологията

    Да се изучи същността на научната организация на бизнеса на работната среда, спецификата на оръдията на труда и условията на работа с цел да се подобри качеството на трудовото изпълнение и удовлетворението на човека – работната заплата е на пето – шесто място по критерий за избор на работа в световен мащаб; Да се изучат психологичните характеристики на отделните професии, въпросите и проблемите, свързани с професионалния избор, професионалното ориентиране и консултиране и професионалната подготовка;
 • Въдедение в съвременните психиатрични проблеми

  Емоционалните разстройства в България са масови,но и непризнати.Освен измеримите икономически загуби(за 1995год.те са 34.5млн.лв.за България),психичните разстройства причиняват и колосални вреди на качеството на човешкия живот.Около 10%от населението в зряла възраст,или 30% от посетителите на общопрактикуващите лекари,развива тъга,страх и тревога.Това снижава работния и емоционалния  капацитет и натоварва до криза отношенията с членовете на техните семейства.
 • Характеристики на паметта

  Сетивната памет свързва настоящето с току-що станалото. Тя се определя като запазване на възбудата в нервната система, след като физическият дразнител е престанал да действа. Наприме, веднага след подаването на зрителен стимул остава кратка следа в зрителната памет, наречена образ, икона; след слухов стимул остава кратка следа в слуховата памет, наречена ехо и т.н.
 • Тренинг за общуване и изграждане на общност за новосформиран клас

  Изработване на групови правила и норми на поведение в групата.Голямата група се разделя на три подгрупи. Всяка обсъжда и изработва групови правила, които след това се обсъждат в голямата група. На тяхна база се изработват правила за голямата група, които се приемат от всички. Поставят се на видно място
 • Психологическа същност на социалните конфликти – основни теоретични концепции за обяснение на същността на конфликтите

  Функционален модел за обяснение на социалните конфликти (Парсънс) – в обществото съществува функционално единство и вътрешна съгласуваност между различните подсистеми. Ако се разруши това единство възниква конфликт, като конфликтите в обществото се разглеждат като вид заболяване
 • Теории за възпитанието в контекста на теориите за личността

  Обектните отношения. Обектът е този човек,който предизвиква любовта и симпатиите на децата и най-силно удовлетворява техните потребности. Най-силният обект е майката(затова децата от домовете имат често увреждания). Бащата се появява като обект чак към 9-тия месец. След 6-7-годишна възраст децата променят обектите си на симпатия и интереси и затова е необходимо учителят да бъде един от обектите. Друг обект са връстници,приятели.
 • Първи функционален блок на мозъка

  Известно е че в състояние на сън не е възможна ясната регулация на психичните процеси, припомнянето и асоциациите имат неорганизиран характер избирателното протичане на психичната дейност е невъзможно. За да се осъществи организирана и целенасочена дейност е необходимо да се поддържа оптимален коров тонус, или както Павлов хипотетично допуска,  ако можем да видим как се разпространява възбуждането по кората на бодърстващо животно или човек бихме наблюдавали нещо като светло петно, придвижващо се по мозъчната кора от една дейност към друга и олицетворяващо пункта на оптималното възбуждане.
 • Алтруизъм и подпомагащо поведение

  Решаване как да се помогне /решението дали да се предложи помощ зависи от това доколко компетентен се счита човекът, за да се ангажира в такива действия/; Осигуряване на помощта /понякога хората се чувстват неловко и притеснени да действат в публична среда – „потискане от страна на аудиторията”; обратното – когато хората смятат, че ще бъдат отрицателно оценени за това че не успяват да помогнат, присъствието на аудиторията увеличава подпомагащите им действия/.
 • Малки и големи социални групи

  Най-напред обаче човек трябва да се отърси от рутината (автоматични мисли, убеждения, базисни схеми и др.), да скъса с предразсъдъците. Трябва просто да не се страхува, да експериментира със себе си, като дете – да се захване с нещо, и да се вълнува, правейки го
 • Развитие на психологията

  Самата същност на човешкото съществуване се състои в това, че се осъществяват промени. Човешкият живот е процес, а не застой. Да си жив, означава нещо да се случва, да се променя, да се променяш. Човекът не е пасивен възприемател на ставащото, не е „реагиращ”, той е активен във всяко едно отношение,той се опитва активно да овладее света, собсвения си живот, себе си. Трябва да се приеме, че „по условие” човекът е развиващо се същество. Защото светът край него непрекъснато се променя и човешкият индивид трябва също активно да се променя – за да може да продължи да съществува. Неговите усили да се променя, за да оцелее, за друг човек и за други хора, от своя страна, се явяват тези външни промени, които карат тях пък да се променят