Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • Психотерапията

  Всички форми на хистерично (конверзно) разстройство, натрапливи неврози, тревожни и панически разстройства, психосоматични заболявания, нарушения в психичния аспект на сексуалната функция, хранителни разстройства и неврози, свързани с промяна на теглото, Психотерапията може да се прилага като добавка към биологичната терапия при шизофренни и афективни разстройства в ремисия.
 • Психоаналитична теория на личността и неврозите

  Първичната печалба (Primarer Gewinn , Benefice primaire, Primarу   gain) отразява относително благоприятното разрешение на нагонния конфликт и “успеха” на изтласкания порив да намери, макар и непълноценен израз в компромисното образуване в симптома. Във вторичната печалба (Secundare Gewinn  Benefice seufndaire) невротикът постига редица социални и морални придобивки, като чрез болестта си той получава известно предимство в семейството и обществото – съчувствие, търпимост и пр.     Фройд разпределя неврозите в две основни групи – актуални неврози и психоневрози
 • Видове депресия

  Маниакална депресия, известна още и като биполярно разстройство. При този тип разстройство  преобладават периоди на мания и депресия.Тези периоди могат да се смеят рязко.При депресивния период наблюдаваме потиснато настроение, докато в маниакалната фаза имаме пред себе си еуфоричен човек, за когото едва ли не всичко е постижимо.Лесно раздразнителен и много упорит в идеите си.Този период може да продължава около седмица.
 • Опишете разликата между колективна и историческа памет!?

  Отношението между колективната памет и историческата памет (съзнание) зависи от характера на историографията, от задачите, които тя си е поставяла. Доскоро – а в много случаи и  днес – историографията е преследвала политиковъзпитателни цели. Тя е давала формулата на големите колективни митологии. Тя е давала формулата на големите колективни митологии. Митологизирала е, за да обединява (християните, цивилизования свят, нацията, класата). В тези случаи историографията се явява производител на политически целесъобразни колективни спомени.
 • Хуманистична идея за развитието на детето

  За разлика от психоанализата, актуализиращата тенденция не трябва да премахва напрежението и да запазва постигнатото, а обратното – трябва да създава напрежение и да насочва към развитие и промяна. Потенциалът на индивида се реализира в процеса на непрекъснато изменение. Една от основните идеи на хуманистичното развитие  е необходимостта от създаването на напрежение като условие за самоосъществяването. Актуализацията води до активен живот, изпълнен със смисъл и емоции - вълнение и радост
 • Конспект на статия на тема “Как децата учат думите”

  Методът за изучаване на процесите на запаметяване и забравяне изглежда много директен и прост. Той се базира на хипотезата, че научаването на списък с неща или факти трябва да оставя някаква следа в паметта. Ако всички тези паметови следи се загубят или са забравени, ученето на същия списък за втори път ще трябва да отнема същите усилия и време за учене, както първия път. Аз мисля че, не би трябвало да има някакви запазени остатъци в паметта. От друга страна, ако научаването на списъка за втори път е по-бързо от първоначалното учене, тогава в паметта са останали следи - някои от нещата в него трябва да са били запаметени. За да изследва тези идеи  експериментално, тестира собствената си памет със списъци от безсмислени срички
 • Мотивиране на човешките ресурси

    Валентност – силата на една потребност се определя в зависимост от броя на връзките, които има с другите потребности
 • Трудности при изучаване на психологията

  Проблемът за мястото на психологията е необятен. Психологията е наука с огромна популярност. В действителност се смята, че в много отношения психологическата наука е най-старата, а като систематизирано знание е прохождаща. Има три хипотези за психологията като наука:
 • Нервна система

  .Доказано е,че локализацията на ф-иите на кората на големите мозъчни полукълба не е така тясно ограничена в определени мозъчни центрове и се характеризира с голяма изменчивост и пластичност.Способността на коровите клетки да преустройват своята д-т,поемайки осъществяването на отделни ф-ии на поразени участъци от кората се нарича пластичност и се разглежда коато основно тяхно с-во.Поради това по-правилно е да говорим не за центрове,а за области(зони) в кората на големите мозъчни полукълба.
 • Нервна система

  .Доказано е,че локализацията на ф-иите на кората на големите мозъчни полукълба не е така тясно ограничена в определени мозъчни центрове и се характеризира с голяма изменчивост и пластичност.Способността на коровите клетки да преустройват своята д-т,поемайки осъществяването на отделни ф-ии на поразени участъци от кората се нарича пластичност и се разглежда коато основно тяхно с-во.Поради това по-правилно е да говорим не за центрове,а за области(зони) в кората на големите мозъчни полукълба.