Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОПАТОЛОГИЯ

  Въпросът за причините на психичните разстройства се отнася до тяхната етиология , която има значение както за теорията, така и за практиката. Психотерапията, рехабилитацията и особено първичната профилактика не могат да се осъществят без познаването на етиологията и условията за възникване на
 • Психопатологията

  Психопатологията представлява съставна част на по-обширната наука психиатрия (Букв. - лечение на психиката). В общата психопатология се изучават разстройствата на възприятията и представите, емоциите, мисленето, интелекта, паметта, съзнанието, влеченията, инстинктите и др. В специалната психопатология се разглеждат отделни
 • Психомоторно развитие

  Психомоторното възстановяване дава идея, по какъв начин психомоториката може да бъде приложена към деца с дълбоки интелектуални и физически затруднения. То е насочено към четири големи области от развитието на детето: връзката му със света и общуването; схемата на тялото; тонуса и моториката; времево-пространственото структуриране.
 • Начало на психологията – структуреалистичен и функционален подход.

  През 1881г. Уилям Джеймс и сътрудниците му обособяват идеята, че проблемът е не от какво е построено съзнанието, а да се разбере неговата функция. Според тях ролята на съзнанието се състои в това да се даде възможност на индивида да се приспособи в различни ситуации. Така се зарайда функционалностичния подход.
 • ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ

  В ПУ разглеждаме организацията на хората в групи и оттук предмета, който все още не е уточнен се отнасят до: псих.и социалнопсих.явления които възникват и се проявяват в процеса на ръководство като специфичен вид управление и особено многообразието на между груповите и междуличностни отношения.
 • ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА

  Първото нещо, което привлича интереса ни към личността на Моисей, е името, което на иврит звучи като Моше. Неволно си задаваме въпроса: какъв е неговият произход? Какво означава то? Както е известно, отговорът се намира още в книгата Изход, гл. 2. Там се говори, че една египетска принцеса, спасила хвърленото в Нил момче, му дала това име с етимологичната обосновка: защото съм го извадила от водата.
 • ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТИТЕ

  Има различни периодизации в зависимост от времето, когато се създават. Основният въпрос е за преживяването на времето. Борис Ананиев: „Ние живеем във времето и преживяваме стрелите на времето. Човек е единственото същество, което има реакция за време и възраст, чества рождените си дни като важни, значими маркери в своя живот. Заедно с това човек осъзнава течението на времето в своя живот и приближаването на края, че го очаква старост и смърт.
 • Предмет на полицейската психология

  Психологията изучава особеностите на личността на професионални места и особеностите на взаимоотношението м/у изпълнители т.е. взаимодействие в професионалните групи, а също взаимодействие м/у обектите на разследването, взаимодействие със сътрудниците на дейността. ПП изучава и особеностите на тълпата на неформалните групи с цел насочване на ефективна работа,
 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДУШЕВНАТА БОЛКА.ОКАЗВАНЕТО НА ПОМОЩ КАТО ПРОЦЕС НА МЕЖДУЛИЧНОСТНО ОБЩУВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ.ЕМОЦИОНАЛЕН БАЛАНС И АЗ-КОНЦЕПЦИЯ

  Сравнявайки двата вида болка, може да се каже, че съзнателният живот на човека може да протече без сериозно телесно страдание.Не е възможно обаче, човек да преживее жизнения си път, без да преживее душевна болка. Това е така, защото у всеки човек неизбежно се нарушава неговият емоционален баланс. Човек неизбежно има професионални проблеми; изгубва близки хора; изправя се пред
 • Лекции по Психология на изкуствата

  Типове описания: като артефакти, като дейности, като ценности. Понятие за център, маса и периферия. Религията като традиционен център на културата. Комуникационната култура като център на културата в постиндустриалната цивилизация ... Разсъждавайки върху отношението (връзката) “култура-човек” или представяйки си “що е то култура” – човек не винаги има ясна (при това вербална) представа за това какво значение (смисъл) влага в употребяваните понятия.