Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • Общуване

  Понятия ( като социол. Структура, обмен на дейности, социална дейност,ролево взаимодействие,символно общуване,социален конфликт и пр.), до използването му като изходна клетла на социол. Анализ и фундамент на определена теоретична система (Питирим Сорокин,Джордж Мийд, Джордж Хоумънс, Питър Блау, Толкът Парсънз, Ги Роше и др.).
 • СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС ЗАВИСИМИ

  При злоупотребата индивидите имат контрол над поведението си, но имат проблем със самоналагането. При зависимостта е нарушен контролът. Зависимостта се дефинира медицинско – група от поведенчески и психологически симптоми, индикиращи повтаряща се принудителна употреба на дрога, въпреки проблемите, които създава консумацията. Необходимо е постоянно повишаване на количеството, за да се получи желаният ефект(ТОЛЕРАНС).
 • Социална психология

  . В границите на една група може да съществува аутсайдер. Курт Левин – той е друга силна личност в групата, която търси изява, но тъй като позицията на лидера вече е заета, аутсайдера избира като своя изява критиката към личността на лидера и неговите решения. Аутсайдера сам избира да бъде в границите на тази група, усчастието му в групата според него е желано, но формата на изява е критиката, а не отрицанието
 • КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

  Знанията по КП се отразяват на връзката между психологията и психиатрията.Във всеки психиатричен екип участва клиничен психолог.Със своята компетентност в областта на личностовата,социалната,груповата,интеракционната психология и поведенческите науки изобщо,той взема участие не само в интервюирането,тестовото изследване и психодиагностиката,но и в психотерапията.
 • Рационалност и мислене I

  Рационалност и мислене (темата се записва на дъската,учениците също в тетрадките си) Нашите мисли са нашите постоянни невидими спътници. Те са първопричината за всичките ни желания, колебания, решения и действия. Мисленето сърцевината на човешката личност. Човек е такъв какъвто е характерът на мислите му. Мисленето е най-важното човешко качество.
 • Профилактика и психологическа корекция

   Консултативна беседа – може да съдържа въпроси, насочени към изясняване на същността на психологическите проблеми от педагозите и родителите, които касаят детето, и препоръки за тяхното разрешаване.  Клинична беседа – насочена към осъзнаване на проблема от възрастни клиенти на основата на словесно общуване с психолога и носи изповедален харектер.
 • Психопрофесиографията

  Друг вид професиограма е количествената. При нея във втората част всяко качество се оценява по някаква скала (най-малко четиристепенна). На базата на количествената оценка може да се направи профил на професията. Напоследък професиографията е изместена от анализ на дейността, т.е. всяко работно място трябва да се оценява конкретно, да се извършва анализ на конкретната трудова задача. Този метод се използва в т.нар. оценъчен център (assessment centre).
 • Психопатология на агресивното поведение

  .Насилието бива измервано по най-различни начини и,с изключение само на този от Link и сътрудниците му(1992),размерите на извадките са малки и на основата на най-разнообразни клинични популации.В резултат на което здравината и специфичната природа на връзката между психоза и насилие остава неясна. В същото време може да се каже,че тези проучвания ясно показват,че налудностите и халюцинациите на психичните пациенти понякога причиняват насилствени психотично обусловени действия.
 • Психопатология и психиатрия

  Основната разлика между психичноболния и психичноздравия индивид- способността за КРИТИЧНОСТ- т.е. отношението на пациента към реалността, събитията и собственото си състояние. Душевноболният обикновено отрича, че е болен. За него е характерно да е некритичен, той е неадекватен.
 • ПСИХОПАТОЛОГИЯ

  Психопатологията представлява съставна част на по-обширната наука психиатрия (Букв. - лечение на психиката). В общата психопатология се изучават разстройствата на възприятията и представите, емоциите, мисленето, интелекта, паметта, съзнанието, влеченията, инстинктите и др. В специалната психопатология се разглеждат отделни психични заболявания, напр. шизофрения, афективни психози, епилепсия, органични психични разстройства, невротични разстройства, разстройства на личността и др.