Procheti.com

Психологическа характеристика на вината като основен елемент от психическата страна на деянието, с което се осъществява правонарушението.

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 6

В психическата страна на тези две основни групи деяния наблюдаваме съществени разлики. Тези разлики се определят от обективния факт, че едните деяния имат положителен обществен характер, а другите имат отрицателен обществен характер. На тази обективна основа в психическата страна на деянията с отрицателен обществен характер се формира и специфично психологическо отношение на извършителя към своето противообществено деяние и неговите отрицателни обществени последици.