Procheti.com

Психодиагностика на ученицици от 5-ти клас. Обща социална самооценка и локус на контрола.

Обществени науки
Курсови работи | Психология |
Свали
Брой страници : 8

Процедури и методи на експеримента: 1.Обект на това изследване са 5 лица, на възраст 12 години, 5-ти клас от 1 СОУ, Владиславово, гр.Варна. Разясненията към тях ще бъдат, че ще попълват въпросници за измерване на стрес без правилни или неправилни отговори. Съответно на всеки ще бъдат прочетени и указанията за отделните тестове. 2. Методи на това изследване – попълване на три стандартизирани и адаптирани въпросника за измерване на: