Procheti.com

Файлове от Презентации

Общо 59
Обществени науки
 • Ренесансова култура

  Класическата страна на Ренесанса е Италия.Там най-рано започват процесите на разкрепостяването на феодалното общество и свободното развитие на градовете достига най-голям разцвет.Най-напред във Флоренция се изграждат мощни културни кръгове, от чиито среди се раждат гениите на Ренесанса -Данте,Петрарка,Бокачо и Микеланджело.  
 • Структури от данни

  Всеки тип определя допустимо множество от стойностни на съответните данни и операции, които могат да се извършат над тези данни. С типа на данните са свързани и начинът на представяне на данните в оперативната памет на компютъра.
 • Слънчева система

  След Слънцето най-главни членове на системата са планетите – те са най-големите тела, които обикалят около него. Планетите са осем на брой и са разделени на две групи от по четири.
 • Конфликти, агресия, тормоз

  Презентацията е на тема "Конфликти, агресия и тормоз". Дава много информацоия за видове, форми и основни понятия свързами с проявите на агресия.
 • Основни команди в операционната система с текстов интерфейс

  Основни команди в операционната система с текстов интерфейс
 • Ролята на учителя във вербалния урок

  Напълно подкрепям тази идея. Времето,което се предоставя за мислене на учениците при тестово изпитване много често се оказва крайно недостатъчно.Те нямат възможност да обмислят  добре поставените въпроси и това влияе отрицателно върху резултата и оценката.И тъй като тестовото изпитване навлиза все по-масово в образователната ни система,трябва поне да се дава предостаъчно време за мислене и отговор,така че учениците да не се чувстват притиснати от времето.
 • Графики на функция и уравнения

  Зависимостта между две променливи, при която на всяко значение на независимата променлива съответства едно единствено значение на зависимата променлива , се нарича функционална зависимост или функция. Съвкупността от всички допустими стойности за аргумента х на една функция у се нарича дефиниционна област на тази функция. Съгласно твърде общата дефиниция на немския математик Дирикле казваме, че една функция f(x) e напълно позната (т.е. дефинирана), когато познаваме дефиниционната й област и когато разполагаме с едно правило, с помощта на което можем да изчислим стойността на функцията f(x) за всяка допустима стойност на аргумента х.
 • Икономика на околната среда и природните ресурси

  Всичко това рязко повишава вниманието към възможностите за преодоляване на тези проблеми. Проблемите с околната среда не са нови, те са съпътствали живота на човечеството през цялата човешка цивилизация. Въпросите за качеството на околната среда в момента стават основна тревога за обществото, особено за развитите страни; стават важна част от политически платформи, от приемането и спазването на все по-стриктно екологично законодателство, като в резултат се появява 1 нов фокус в икономиката, а именно икономиката на околната среда, която изследва взаимовръзката между качеството на околната среда и икономическото поведение на индивидите.
 • Йордан Йовков ( 1880 – 1937 )

    След дипломирането си живее в Добруджа, където се преселва семейството му. През 1900 г. се преселва в с. Долен извор. Завършва школата за запасни офицери в Княжево (1902-1904), като по време на обучението си публикува първата си творба - стихотворението „Под тежкия кръст“ (в. „Съзнание“, бр.9, 26.10.1902). -В началото на 1904 г. се записва студент в Юридическия факултет на Софийския университет, но смъртта на баща му осуетява следването му.
 • Йордан Йовков ( 1880 – 1937 )

    След дипломирането си живее в Добруджа, където се преселва семейството му. През 1900 г. се преселва в с. Долен извор. Завършва школата за запасни офицери в Княжево (1902-1904), като по време на обучението си публикува първата си творба - стихотворението „Под тежкия кръст“ (в. „Съзнание“, бр.9, 26.10.1902). -В началото на 1904 г. се записва студент в Юридическия факултет на Софийския университет, но смъртта на баща му осуетява следването му.