Procheti.com

Предмет на общата теория на икономиката. Нормативни и позитивни схващания. Микроикономика и макроикономика.

Обществени науки
Реферати | Икономика |
Свали
Брой страници : 11

Подходите за изучаване на икономиката можем да сведем до нормативни и позитивни. При нормативния подход в Обща теория на икономиката се сезира в това в което би трябвало да стане в системата на икономиката въз основа на нейното съзнателно управление. За това този подход се характеризира още като телеологически, т.е. предмета се дефинира като се асоциира с определената желана цел. При позитивния подход предмета на Обща теория на икономиката се извежда от системата на икономиката такава каквато е сама по себе си, поради това той се нарича още причинно-следствен.