Procheti.com

Предизвикателствата пред националната икономика през 21 век

Обществени науки
Есета | Мениджмънт |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 6

     Това,което характеризира едно общество като развито и го прави на практика такова,е фактът,че болшинството социални задачи се изпълняват във или чрез организирани институции,всяка от които притежава автономно управление.Те са органи на нашето общество за работа със специфични проблеми в определени области.Най-големия принос,който те могат да направят,и най-голямата им социална отговорност е изпълнението на техните собствени функции.Най-съществената липса на отговорност е да накърнят функционалния капацитет на тези институции,като поемат задачи извън тяхната компетентност или да заграбят власт в името на социалната отговорност.