Procheti.com

Файлове от Политология

Общо 63
Обществени науки
 • МОНТЕСКЬО - РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

  Монтескьо е политическият мислител, чиито идеи оказват може би най-голямо въздействие за просвещаването на умовете в полза на свободните институции преди Френската революция, а по-късно за създаването на първите писани конституции и новата френска и североамериканска държавна уредба. В същото време той е смятан за най-значителния предшественик на социологията, за откривател на анализа на идеалните типове, за баща на съвременната историография, за учен, обяснил правните и политическите институции в съотношение със социалните системи, в които те функционират, а с понятието „общ дух на обществото” е предусетил съвременната културна антропология.
 • Консулско представителство

  Още тогава на консулството са присъщи и някои общи черти. Той възниква в резултат на развитието на търговските отношения между държавите. Консулите са назначавани както от висшите държавни органи, така и от общини, а сроковете за пребиваване в приемащата държава са различни. Разликата в задълженията на консулите и на вицеконсулите не съществувала, макар като правило вицеконсула да е бил лишен от правото да влиза в официални отношения с правителството на държавата на пребиваване.
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

  И в страни, където публичната комуникация е професия с традиции и е добре позната, съществува скептицизъм относно реалната полза от средствата, изразходвани за нея. Често в някои организации пари за публична комуникация се дават неохотно, просто защото така е прието. До голяма степен съществуващото недоверие е породено и от факта, че за разлика от някои други социални технологии (като маркетинг и реклама), ефектът от нейната работа идва след време, понякога - след години. А не са много финансистите и акционерите, които са склонни да инвестират в дейности, чиито резултати ще са отдалечени във времето.
 • Интерактивна страна на деловото общуване

  Интерактивна страна на деловото общуване – обслужва въздействието върху другия човек като целта е постигането на желаното от другия поведение, отговор и разбиране. Деловото общуване се изразява в последователност от реакции на хората във времето един спрямо друг. Поведението на А влияе върху това на Б и предизвиква ответни реакции, които на свой ред променят поведението на А. Такъв е и характерът на процеса на формиране и поддържане на нагласите в и чрез деловото общуване. 2. Формиране и поддържане на нагласи (взаимно влияние на хората) – Нагласата е заучена предразположеност да се реагира стереотипно по отношение на даден обект. Човешките нагласи имат 3 компонента:
 • Санкциите на световната общност срещу Иранската ядрена програма

  В началото на 16 век на власт се установява местната династия на Сефевидите, която налага като официална религия в страната дванайсетния шиизъм. През целия 17-ти век Персия е под натиска на Русия и Великобритания и започва процес на модернизация, който продължава до 20-ти век. Иранците копнеят за промяна и това довежда до Персийската конституционна революция от 1905/1911. Насочена е против деспотичното управление на шах Куажар и довежда до конституционна монархия, последвана от няколко авторитарни режима.
 • Имиджът на Симеон Сакскобургготски

  . Изтъкването на личностни успехи и ценности, както и акцентирането върху определени персонални характеристики оказва силно влияние върху обществените нагласи. Свойството на „четвъртата власт” да формира обществено мнение е способно да издигне или срине, в рамките на месеци, седмици или дори дни, нечия политическа кариера. Пример за възхода и падението на един политически имидж е образът на Симеон Сакскобургготски. През годините той успя да се превърне от „прокудения престолонаследник, който иска да се завърне и да спаси родината си”, в „ламтящ за държавни имоти дезертьор”.
 • Партиите не са това, което бяха някога

  Дори най-неблагоприятните условия могат да породят един опит за демократизиране – както в Хаити, Монголия, Бенин и Албания – и, кой знае, някои от тях могат да успеят – вижте Индия, Коста Рика, Боливия, Португалия и Папуа Нова Гвинея, никоя от които не изглеждаше да има какъвто и да е шанс, когато те започнаха да променят своите режими.
 • Етимологична демокрация според тезата на Джеймс Бърнхъм

  Етимологичното определение на понятието е твърде просто-демокрацията е управление или власт на народа.По правило да се анализира първоначалното значение на дадено понятие е първата стъпка при всяко научно изследване.Това важи и с осбена сила за демокрацията ,защото не е трудно да се докаже , че въвеждането на предпоставката “демокрацията е власт на народа” не само не ни улеснява да разгърнем понататъшния анализ , но и че сама по себе си тази предпоставка е доста неубедителна. За да можем да си отговорим на въпроса какво е демокрация, трябва да се запитаме какво е и народ.Думата народ произлиза от думата demos.
 • Бъдещето на печатните медии: тиражът пада, интернет - редакциите растът.

  Ако по-рано хората си изпускали спирките, увлечени от вестниците и списанията, то днес ние все по-често започваме пътуването на работа или в университета от четенето на различни издания на нашите смартфони, планшетни компютри и други технически устройства на цифровата эпоха. Видимото съкръщаване на броя на печатните издания в ръцете на четящите, демонстрира преориентирането на пазара на медиите. Едната от най-важните тенденции на западния пазар на периодичната печат това е – пълен отказ от хартиен формат на вестниците и списанията или в крайна сметка на тяхното допълнение с онлайн-версии.
 • Техники на логическа манипулация при прехода от Апартейда в Република Южна Африка

  Първите следи на южноафрикански расизъм се забелязват след покоряването на Капската колония от членове на холандската Източно-индийска компания през втората половина на 17 век. Търговската общност прави разлика между членовете на компанията, така наречените свободни граждани, роби и чужденци ("бушмени и хотентоти"). До този момент не е съществувала групата на белите или европейците. Тенденцията на компанията през 18 век, да взима на служба само бели служители, подсилва груповото съзнание на белите и сгъстява редиците на служителите в компанията и свободните граждани. В течение на времето се утвърждава една социална йерархия, на чиито връх са били служителите на компанията и свободните граждани, а черните и робите са били накрая.