Procheti.com

Файлове от Политология

Общо 65
Обществени науки
 • Поведенческите дефицити

  Освен изолирането на поведенчески ексцеси и дефицити, функционалният анализ включва други процедури, например изясняване на проблема и пред-лагане на възможности за терапия. При традиционните подходи знаенето, че човекът има определено разстройство или конфликт, не прави нищо особено за предлагането на стратегии за терапия. Когато обаче се идентифицират поведен¬ческите ексцеси, психологът може да направи усилия да намали интензивността, честотата и т.н. на поведението. Когато се идентифицират поведенческите де¬фицити, той може да направи усилие да осигури нови поведения или да увеличи честотата на съществуващите.
 • Права на човека в политически аспект и тяхното институционализиране

  На този етап България е 87-ма от 179 места в класацията на независимите медии, „Freedom House” оценява свободата на медиите като частична, и в съответствие с „Асоциацията на европейските журналисти” твърди,че всеки трети журналист в страната си служи с автоцензура. Друг основен пробем е неравнопоставеното участие на жените в сферата на вземане на решения. С оглед осигуряване на такава равнопоставеност в България, основните проблеми са преодоляването на джендър стереотипите, създаване на условия за по-голямо участие на жените в политиката и във вземане на решения, включително предвиждане на законодателни мерки и политики за насърчаване на участието на жените.
 • МОНТЕСКЬО - РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

  Монтескьо е политическият мислител, чиито идеи оказват може би най-голямо въздействие за просвещаването на умовете в полза на свободните институции преди Френската революция, а по-късно за създаването на първите писани конституции и новата френска и североамериканска държавна уредба. В същото време той е смятан за най-значителния предшественик на социологията, за откривател на анализа на идеалните типове, за баща на съвременната историография, за учен, обяснил правните и политическите институции в съотношение със социалните системи, в които те функционират, а с понятието „общ дух на обществото” е предусетил съвременната културна антропология.
 • Консулско представителство

  Още тогава на консулството са присъщи и някои общи черти. Той възниква в резултат на развитието на търговските отношения между държавите. Консулите са назначавани както от висшите държавни органи, така и от общини, а сроковете за пребиваване в приемащата държава са различни. Разликата в задълженията на консулите и на вицеконсулите не съществувала, макар като правило вицеконсула да е бил лишен от правото да влиза в официални отношения с правителството на държавата на пребиваване.
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

  И в страни, където публичната комуникация е професия с традиции и е добре позната, съществува скептицизъм относно реалната полза от средствата, изразходвани за нея. Често в някои организации пари за публична комуникация се дават неохотно, просто защото така е прието. До голяма степен съществуващото недоверие е породено и от факта, че за разлика от някои други социални технологии (като маркетинг и реклама), ефектът от нейната работа идва след време, понякога - след години. А не са много финансистите и акционерите, които са склонни да инвестират в дейности, чиито резултати ще са отдалечени във времето.
 • Интерактивна страна на деловото общуване

  Интерактивна страна на деловото общуване – обслужва въздействието върху другия човек като целта е постигането на желаното от другия поведение, отговор и разбиране. Деловото общуване се изразява в последователност от реакции на хората във времето един спрямо друг. Поведението на А влияе върху това на Б и предизвиква ответни реакции, които на свой ред променят поведението на А. Такъв е и характерът на процеса на формиране и поддържане на нагласите в и чрез деловото общуване. 2. Формиране и поддържане на нагласи (взаимно влияние на хората) – Нагласата е заучена предразположеност да се реагира стереотипно по отношение на даден обект. Човешките нагласи имат 3 компонента:
 • Санкциите на световната общност срещу Иранската ядрена програма

  В началото на 16 век на власт се установява местната династия на Сефевидите, която налага като официална религия в страната дванайсетния шиизъм. През целия 17-ти век Персия е под натиска на Русия и Великобритания и започва процес на модернизация, който продължава до 20-ти век. Иранците копнеят за промяна и това довежда до Персийската конституционна революция от 1905/1911. Насочена е против деспотичното управление на шах Куажар и довежда до конституционна монархия, последвана от няколко авторитарни режима.
 • Имиджът на Симеон Сакскобургготски

  . Изтъкването на личностни успехи и ценности, както и акцентирането върху определени персонални характеристики оказва силно влияние върху обществените нагласи. Свойството на „четвъртата власт” да формира обществено мнение е способно да издигне или срине, в рамките на месеци, седмици или дори дни, нечия политическа кариера. Пример за възхода и падението на един политически имидж е образът на Симеон Сакскобургготски. През годините той успя да се превърне от „прокудения престолонаследник, който иска да се завърне и да спаси родината си”, в „ламтящ за държавни имоти дезертьор”.
 • Партиите не са това, което бяха някога

  Дори най-неблагоприятните условия могат да породят един опит за демократизиране – както в Хаити, Монголия, Бенин и Албания – и, кой знае, някои от тях могат да успеят – вижте Индия, Коста Рика, Боливия, Португалия и Папуа Нова Гвинея, никоя от които не изглеждаше да има какъвто и да е шанс, когато те започнаха да променят своите режими.
 • Етимологична демокрация според тезата на Джеймс Бърнхъм

  Етимологичното определение на понятието е твърде просто-демокрацията е управление или власт на народа.По правило да се анализира първоначалното значение на дадено понятие е първата стъпка при всяко научно изследване.Това важи и с осбена сила за демокрацията ,защото не е трудно да се докаже , че въвеждането на предпоставката “демокрацията е власт на народа” не само не ни улеснява да разгърнем понататъшния анализ , но и че сама по себе си тази предпоставка е доста неубедителна. За да можем да си отговорим на въпроса какво е демокрация, трябва да се запитаме какво е и народ.Думата народ произлиза от думата demos.