Procheti.com

Файлове от Политология

Общо 27
Обществени науки
 • Икономическата политика на Рейгън

  Намаляват се и по-ниските ставки. Данъчната скала се индексира с инфлацията, което премахва порочната практика ефективната данъчна тежест да нараства само заради обезценката на парите. Ставката по корпоративния данък е намалена от 48% на 34%. Същевременно данъчното законодателство е опростено, като са премахнати множество "вратички", използвани от политически облагодетелствани бизнесмени за заобикаляне на данъчното облагане. Противно на всеобщото разбиране, данъчната тежест спада най-много за хората с най-ниски доходи - с 263% за 20-те процента данъкоплатци с най-ниски доходи и с 64% за следващите 20% данъкоплатци
 • Прогресивистко движение в САЩ

  Едни от първите  носители на реформистките идеи към края на XIX век са група журналисти, които успяват да привлекат общественото мнение към редица социални, икономически и политически проблеми. Те си поставят за цел разобличаването и полпуляризирането на корупцията
 • Политическият живот в България през 20 век

  В началото на 20 век се оформя и лявото пространство, включително и БЗНС, и може би Радикално Демократическата партия. В този период управляват десните политически партии и основните цели са: Независимост на България, Обединение на всички българи, европеизация на икономиката. Войните са разглеждани като основно средство за постигане на тези цели. В тях България губи и плаща социалната цена на войната, която е много висока и това поражда огромно напрежение в страната. Десните политически партии са изтикани от властта; Монархът е изгонен, новият български цар се стреми да е далеч от десните, така властта преминава в левите политически формации.
 • Народно събрание и президент

    Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си. Законността на изборите може да се оспори пред Конституционния съд по реда, определен със закон. Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.  Обвързването със задължителен мандат е недействително. Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения. Народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър.  В този случай той се замества по определен от закона ред.
 • Политика и политическо устройство в България

  Съгл. КРБ политическият живот в РБ се основава на политическия плурализъм-пп,макар че нашият пп дълго време се х-ризираше с 2 основни влиятелни политически сис-ми. Гаранция с/у политически и идеологически монополизъм е чл. 11 ал.2 от КРБ нито една полит.партия не може да се обявява и утвърждава за държавна,т.е. недопустимост на еднопартийната с-ма
 • Избори и избирателно право. Същност на избирателната система.

  Така гражданите осъществяват контрол, включително и политическа отговорност от привържениците  за начина по който се осъществява държавното управление. Въз основа на избирателното право, именно чрез граждансктвото се участва както в представителната демокрация чрез избиране на държавен орган, така и в различни форми на пряка демокрация. Референдум- не се избират органи, а гражданите пряко гласуват за едно или друго политическо решение.
 • Моето виждане за Българския преход от 1989г. до днес

  Проблемът се корени дълбоко в народопсихологията на българина. Още от преди много векове ние сме свикнали да ни управляват, а не да се самоуправляваме. Винаги сме разчитали на външна подкрепа от по-големи и по-развити политически държави. Когато българинът е бил под османско владичество той постепенно свиква да му бъдат налагани определени правила. По-късно попадаме малко или много под руско влияние и най-накрая се озоваваме в комунистически режим. Във всички тези ситуации някой друг дърпа конците на народа. Постепенно отделния човек се научава, че е по-лесно да му казват какво да прави, отколкото сам да определя съдбата си. Тези дълбоки исторически рани дават отражение в наши дни. Съжалявам, че съотнасям едно политическо събитите към психологическите особености на народните маси, но мисля, че в случая по-точно обяснение няма. Българите все още не осъзнават, че те са суверена на властта, че те дават легитимност на управляващите, че те определят бъдещето си. Според мен в това се корени есенцията на прехода за отделния човек – изграждането на демократическо самосъзнание.
 • Теми по политология

  Политологията се формира като научна дисциплина през ХVІІ век. Първата катедра е формирана през 1663 г. в шведския град Упсалан. Утвърждава се като самостоятелна дисциплина в началото на 19 век в лоното на социологията. През първите години на ХХ век, вече е типично американска наука, формирала своя обект и субект на изследване и научна методика. Научната политология е интердисциплинарна, с много силно параболно съдържание. Във втората половина на ХХ век политологията е елемент от правенето на практическа политика, поради това, че дава възможност за анализи и прогнози на текущи политически ситуации. Американските президентски администрации, след първата световна война, ползват услугите на политолози и социолози за вземане на политически решения
 • Отношения на България със СССР и СИВ в периода 1947-1973

  На 14 май 1955 г. е създадена Организацията на  Варшавския договор -  предвижда се провеждане на взаимни консултации по важни международни въпроси, оказване на незабавна (индивидуална или колективна) военна помощ при нападение над някоя от договарящите се страни, създаване на обединено командване на въоръжените им сили и на Политически консултативен съвет, по-нататъшно развитие и укрепване на икономическите и културните връзки между тях, и други колективни задължения.  Международните контакти на България са силно стеснени поради принадлежността й към \"Източния блок\" и няма друг избор, освен да насочи своята основна международна дейност в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ и Организацията на Варшавския договор.
 • Отношения със СССР, СИВ, Варшавски договор

   28.10.1944 г. българското правителство подписва съглашение за примирие  с GB, USA, СССР. България възстановява дипломатически си отношения с FRA, ITA, POL, ALB, Югославия, Чехо-Словакия. На срещата между Сталин и Чърчил в Москва (10.1944 г.) при разпределеянето на „сферите на отговорност” с съгласувано България да бъде включена в съветската зона на влияние. Това означава, че външната политика на страната за години напред е предопределена от волята на страните победителки във Втората световна война.  1947 г. СССР започва да налага своя модел на развитие във всички зависими от него източно- европейски страни. В противовес- САЩ и западноевропейските страни изработват концепция за „възпиране на комунизма”- доктрина „Труман”, плана „Маршал”. СССР от своя страна- теза за агресивни планове на „империалистическите” държави- засилват се проявите на „студената война”.