Procheti.com

Подобряване на ръководната дейност в управлението на предприятието „Руал 03” ООД

Обществени науки
Курсови работи | Мениджмънт |
Свали
Брой страници : 19

Основна задача на фирмата е служителите да притежават знания и умения в дадената област, креативно мислене, стремеж да вземат правилни решения и да израстват професионално. „Руал 03” ООД има задачи свързани с непрекъснатото подобряване качеството на предлаганите продукти и даване гаранция на клиента за качеството на работа. Още една от основните задачи на компанията е сплотяването на екипите, което да спомогне за постигане на по-добри резултати, които приближават компанията към постигането на мисията и целите й.