Procheti.com

“По принцип хората сега живеят по-дълго. Обсъдете причините за този феномен.

Обществени науки
Есета | Литература |
Свали
Брой страници : 12

Фактът, че хората сега живеят по-дълго, има причини, обусловени от стремежа на човека да опознава света, себе си и отношенията между тях. Разумният човек е осъзнал, че формите на живот са неизброими, че всички те живеят в един свят, че човешкият живот е краен и преходен. Следователно, този феномен е функция на дълги(от гледна точка на историческото време) изследвания, емпирични опити, хипотези, доказателства и теории от всички научни системи- от биологията и медицината до философията и икономиката.