Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1772
Обществени науки
 • Мирогледно-естетически аспекти в поезията на Атанас Далчев

  Далчев се усмихваше, струва ми се, доволно и от своя страна посочваше Вергилий и Расин, които също тъй пишели произведенията си първо в проза, а после в стихове, но въпреки това продължаваше да твърди, че "роденият поет мисли и чувства в стихове", за какъвто не смяташе себе си и посочваше в това отношение като образец в българската поезия над всички Иван Вазов.
 • МАЛКИТЕ ПОЕТИЧЕСКИ ФОРМИ

  Колко къса трябва да бъде една творба, за да бъде отнесена към сферата на малката поетическа форма? Такава мярка не съществува. Малката форма е образно означение за по-свободен строеж, за по-свободно поведение на словото, знак, че поетът не е задължен да се съобразява с определен жанров тип, носител на вече готов смисъл. Така към малката форма следва да се отнесе „Александра” на Ликофрон - независимо от големия обем на откъса, в него все пак е проявено по крайно типичен начин това, което нарекохме смислово усилване на словото.
 • ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

  През 455 година в а н д а л и т е прехождат от Северна Африка на Апенинския полуостров, под ръководството на вожда им Гейзерих превземат Корсика, Сардиния и Сицилия, превземат Рим и изпотрошават античните паметници в него. Оттам произлиза термина “вандализъм”. През 476 година е свален от престола последния Император на Западната римска империя Ромул Августул. Предводител на варварите победители е Одоакър.
 • РОМАНТИЗМЪТ КАТО ХУДОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИЯ В ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА

  По такъв начин самосъзнанието е най-висша форма на познанието. Точно такъв, разбира се, трябва да е случаят в Хегеловата система, тъй като би следвало най-висшият вид познание да е този, който е притежаван от Абсолюта и доколкото Абсолютът е цялото, няма нищо извън самия него, което да познава.” /стр.341/.
 • ПСИХОЗАТА

  Психозата е реконструкция от страна на болния на една халюцинаторна, нереална действителност. Тя разкрива дълбока фрагментация на аза, дезинтеграция, централния елемент на шизофренията е разцепването, раздвояването на аза. Това е неспособност на индивида да постави границите на собствения аз, на другите хора и на външната и вътрешната действителност, да отграничи, да диференцира своя аз от другите, това е неспособност всички частични нагони да се интегрират в една личност:
 • ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

  С появата на обективното право се появява и субективното право, т.е.възможността, която обективното право предоставя на едно лице – правен субект, да изисква от друг правен субект определено поведение – да даде или да се извърши нещо. Субективни права първоначално са притежавали не всички лица, а само лицата от определени обществени слоеве.
 • Закономерности при използване на подкрепленията в обучението и възпитанието.

  Ако липсва подкрепление, ученикът може да бъде подтикнат към дейност която е нравствено осъдителна, за да получи поне отрицателни подкрепления-санкции или упреци. Подкрепления които не съответстват на реалните постижения на ученика нанасят вреда при формирането на неговата личност. Това е валидно както за положителните така и за отрицателните подкрепления. Положителни подкрепления се изразяват чрез похвали, благодарности, словесни поощрения.
 • ДЕФИНИЦИИ

  Логично е като първа стъпка, когато се впускаме да изследваме една обширна и сложна тема като заекването, да дефинираме основ¬ния обект. В световната специализирана литература и научни из¬точници то е дефинирано по различни начини като обем, структури¬ране и съдържание. Естествено философията на различните школи дава своята насоченост и акцент върху една или друга страна. Всяка дефиниция би трябвало да я приемем като "работна" или временна, тъй като трудно някой би дал напълно завършен научен модел за факти и явления, които постоянно се променят, в такава сложна и чисто човешка материя, каквато е заекването.
 • УВОД В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

  Теория на Карл Роджърс /представител на хуманната школа, където е и Маслоу/.Нарича се клиент-центрирана теория. Известна е със своята толерантност, хуманност и либералност. Смята се, че хората притежават стремеж, тенденция към самоактуализация, която осигурява здраве и растеж. И завършва с това как можем да достигнем до психическо здраве. Начин за това е да се научим да отблокираме емоциите си. Терапевтът помага да се отстранят емоционалните блокировки на човека.
 • . Сетивна степен на познание. Усещане-същност и класификация, общи свойства и закономерности

  - Сетивни аферентни нервни пътища за провеждане на възбуждането към ЦНС(кора, подкорие), които са специфични и неспецифични(ретикуларната формация). - Сетивно поле в съответен участък на мозъчната кора, където се обработват нервните импулси, т.е постъпващата информация, възниква съответното усещане(зрително,вкусово,тактилно и т.н.). От постъпващите от действителността множество сигнали само някои достигат до мозъчната кора и по въпроса за подбора на полезната информация за възникването на усещането има няколко хипотези(-за механизмите на сверката; хипотези за потребностите