Procheti.com

Патагонски нефтогазоносен басейн

Обществени науки
Реферати | Геодезия, Геология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

    На сушата се разполага по-голяма част от басейна с последователна смяна на разкриващите се на повърхността отложения на палеогена, кредата и юрата с посока изток-запад.Част от повърхността на басейна е покрита с млади вулканични образувания.

    В строежа  на басейна вземат участие също така и мезозойските и кайнозойските теригенни отложения с прослойки с вулканогенен произход.Общата дебелина на басейна е около 5000м,като повече от3700м са мезозойски отложения.