Procheti.com

Първа теорема на Ремзи

Обществени науки
Пищови и лекции | Математика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 3

Лема 1. Нека υX, γ е k-оцветяване на X и γυ е (k-1)-оцветяване на Xυ, индуцирано по γ. Ако Y е подмножество на X и υ Y, множеството Y е едноцветно при γ тогава и само тогава, когато Y\υ e едноцветно при γ и същевременно е едноцветно от същия цвят при γυ.