Procheti.com

ПРИЧИНИ ЗА ИЗРАЖДАНЕ НА СОРТОВЕТЕ

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 9

Сортът е еднородна растителна съвкупност с еднотипни морфологични, биологични и стопански ценни признаци и свойства. Тази еднотипност в пределите на сорта се създава чрез отбор и се поддържа чрез самоопрашване при самоопрашващите се растения, чрез преопрашване при кръстосаноопрашващите се и чрез ежегодно кръстосване при хетерозисните сортове в първо поколение. Сортът трябва да се разглежда като самовъзпроизвеждаща се, относително устойчива биологична система.