Procheti.com

Файлове от Основи на управлението

Общо 1
Обществени науки
  • Въведение в теорията на управлението

    Ефективността на управлението може да се мери само и единствено по нейните крайни резултати. Ефективността се отъждествява с резултатите на системата. Резултатите на всяка бизнес организация са многофакторно зависими и не зависят само и единствено от управлението. Стопанските организации и бизнес организации са инерционни системи.2.Ефективността на управлението може да се измерва само в субекта на управлението. Разглеждат се само резултати зависещи от мениджъра, но така се откъсваме от крайните резултати