Procheti.com

Организационни конфликти

Обществени науки
Пищови и лекции | Мениджмънт |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 20

Терминът конфликт произлиза от латинското conflictus – стълкновение на противоложни цели, интереси, позиции, мнения или възгледи на два или повече субекта, които се изразяват в явна форма. Като същностни черти на конфликта повечето автори определят: наличието на осъзнато противоречие между субектите, тяхното противодействие и създаващите се в хода на това противодействие негативни емоции един спрямо друг.