Procheti.com

Окисление

Обществени науки
Пищови и лекции | Химия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 7

Механизъм на окислението. Сдвоените електрони на кислорода от О-Н група, разрушават p-връзката, образувайки с двата й електрона две нови s-връзки (епоксидния пръстен). Връзката -О-Н се разкъсва като водорода се отделя във вид на протон и се свързва с карбонилния кислород за сметка на електроните от p-връзката. Така карбонилнита група се превръща в хидроксилна. Пероксидната връзка се разкъсва хетеролитично и електроните остават към кислорода свързан с въглеродния атом. Те образуват p-връзката в новосъздадената карбонилна група. Реакцията протича на един етап и изглежда така.