Procheti.com

Обща информация за СУ

График, документи и такси за кандидатстване в УНСС 2011/2012


График за провеждане на изпитите в Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС)  за кандидат студентска кампания 2011/2012

Месечни изпитни сесии по ЕЛЕКТРОНЕН единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

февруари
Срок за подаване на документи: от 17 януари до 10 февруари 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 14 до 28 февруари 2011 г.

март
Срок за подаване на документи: от 15 февруари до 10 март 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 14 до 31 март 2011 г.

април
Срок за подаване на документи: от 15 март до 7 април 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 11 до 15 април и от 26 до 29 април 2011 г.

май
Срок за подаване на документи: от 12 април до 5 май 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 9 до 20 май 2011 г.
юни
Срок за подаване на документи: от 16 май до 9 юни 2011 г.
Време за провеждане на изпита: от 13 до 30 юни 2011 г.

Обявяване на резултатите
Индивидуалните резултати се обявяват веднага след приключване на изпита.
Обобщените резултати от всяка месечна изпитна сесия се обявяват до края на първата седмица на следващия месец.

Предварителна сесия (ЕПИ) – тестове на ХАРТИЕН носител

 

Математика13 март (неделя)  9.00 часа