Procheti.com

"Образованието е най-ценното богатство"

Обществени науки
Есета | Психология |
Свали
Брой страници : 3

Без образование,човекът е нищо,та нали то е най-висшата ценност отваряща ни много врати към себе си и към другите в интелектуален и в духовен аспект в процеса на нашето изграждане като пълноценни хора и личности.Образованието ни дава нови знания,то е в основата на великите идей,нивото на образование е важно за всеки отделен човек, за неговия потенциал, възможности за развитие и шансове за успех.