Procheti.com

Образованието е най - ценното богатство…

Обществени науки
Есета | Психология |
Свали
Брой страници : 4

Американският специалист и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънт Питър Дракър е казал : „Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството” Невежеството винаги излиза скъпо. Невежият човек няма перспективи и стремеж към усъвършенстване! Съществува, а не живее… интересува се единствено от задоволяване на физиологичните си потребности и нищо друго. Най-голямата ценност се явяват парите, които могат да осигурят до едно сравнително спокойно съществуване. Подобно на блатото – застояло, мръсно , а в него - жаби!