Procheti.com

Образец на трудов договор със срок за изпитване

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА .........................................

по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.

2. Мястото на работа е ...............................................................................................................

3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа.

4. Договорът се сключва за: ......................................................................................................

(неопределен срок, за определен срок, по заместване и т. н.)

5. Срокът за изпитване е ....................................................................................... месеца

6. Срокът за изпитване е в полза на .........................................................................................

(посочва се в чия полза е срокът за изпитване)

7. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ............................................ лв.