Procheti.com

Невропсихология - Лекции от Катя Атанасова

Обществени науки
Пищови и лекции | Психология |
Свали
Брой страници : 9

Тя е присъща само на човека. Нарича се езикови функции. Езика представлява една система от знаци-знакова система. Невропсихологията се занимава и с нарушенията на гнозис, праксис и език, породени от мозъчни повреди. Тези нарушения се наричат агнозия (нарушение на гнозис), апраксии (на праксис), афразии (езикови нарушения). Психолозите изучават и изследват психологичните функции. Нарушенията дават информация, за да се разбере как здравия нормалния мозък работи нормално, как функционира. Получава се много по-ясна картина за психолигичното функциониране.