Procheti.com

Некласическата философия на 19- 20 век

Обществени науки
Пищови и лекции | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 23

В класическата философия тази вяра в победоностното шествие на някакъв надсветовен разум тясно се сваързва с убеждението в силата на човешкия разум.В класическата философия е характерно,че всички философи са вярвали в науката,в прогреса и могъществото на човешкия разум.Те са приемали,че човешкия разум представлява главния инструмент  за преустройството на обществото.Човешкия разум трябва да се възпитава чрез просветата,а самата просвета на масите води вече към демократичен живот на обществото.Както се вижда знанието и демокрацията тясно се свързват в класическата философия.За да изпълни мащабните задачи,които се поставят пред него,знанието трябва да е ясно.То не трябва да предизвиква съмнения,то трябва да е логически издържано