Procheti.com

Наука за животинския свят

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 237

През периодът на Големите географски открития и в Европа се донасят голям брой непознати животни. На границата на 17-18 век се правят едни от големите разкрития. Ван Льовенхук (холандец ) открива микроскопа. Първият ,който поставя основитена съвременната класификация с бинарна номенклатура на видовите наименования е Карл фон Линей .Приема се че това той прави в десетото издание на труда си „Система на природата „ , което е публикувано 1758 г.Около 100г. по-късно Чрлз Дарвин 1859г.,убликува първата цялостна теория за еволюцията на организмите като резултат основно на естествения отбор