Procheti.com

"Насърчаване на туристическите дейности"

Обществени науки
Курсови работи | Туризъм |
Свали
Брой страници : 17

С цел насърчаване на преките и непреките доходи и разкриването на работни места в сферата на селския туризъм, е нужда подкрепата към създаването и рекламирането на конкурентни продукти на селския туризъм и за развитие популярността на туризма в селските райони. Съоръженията, създадени с цел да рекламират туризма в селските райони, също така ще осигурят достъп до спортните и развлекателните дейности на по-широк кръг от населението, повишавайки икономическото благосъстояние и качеството на живот в селските райони.