Procheti.com

Файлове от Музика

Общо 7
Обществени науки
 • Популярната българска песен-“поп-фолк”. Елитизъм срещу популизъм

  Едва ли има човек до когото тя да не се е докоснала. Едва ли има някой, който да не е изпитвал нейния чар. Могъществото и да завладява в миг човешките души и сърца е отдавна известно.Това и свойство винаги е хвърляло в почуда и трепет.Тя е търсена, почитана,обожавана, тя – вечната спътница в живота на човека,на обществото. С музиката ние ежедневно общуваме. Понякога присъствието и дори не се забелязва – с такава степен тя дълбоко е проникнала в бита на човека. Друг път срещите с нея оставят незаличими следи в съзнанието на цели поколения, народи, общества. Това става когато хората влизат  в досег с големи произведения на музиката.
 • Основни музикални дейности

  За целите на общото образование работата с “вътрешния музикален” слух е по-скоро статична, защото не се борави с нотни знаци и не може да се проследи достатъчно ясно нивото на развитието му. Разбира се съществуват много варианти за работа без използване на ноти. Това може да бъде изпяване на темата, както на току-що чуто, така и слушано в предишните часове  музикално произведение. Вариантите за работа са многобройни и поради факта, че елементите на музикалното възпитание (музикален слух, ладов усет и т.н.) са неразривно свързани помежду си (вж. Пример № 1). При работа за развитие и усъвършенстване на даден аспект от музикалните способности и дейности неминуемо се постига резултат и при другите елементи.
 • Музикална терапия

  С основание приемаме днес арт-терапията  като един от феномените на нашето съвремие. Явление, което има като същност уникалното използване на изкуството  в неговите разновидности и огромно жанрово многообразие не само като средство за развлечение и естетическо въздействие, в чисто хедонистичен план, или пък като много мощно възпитателно средство и елемент от формирането на комплексната хармонична личност. Тук  става въпрос и за приложението на изкуството и на неговите изключителни възможности и свойства директно за лечението на много широк кръг от заболявания
 • Православното пеене в практиката на българското училище преди Освобождението

  През 1819г. Райно Попович основа в Котел елинско училище. Интересен     факт е, че в  първото българско училище, открито в габрово през 1835г. От Васил Априлов не се изучавало „пение”. Като учебен предмет „църковното пение” се въвежда през 30-те години на 19 век. През 1824г. в Враца идва Кръстю Пишурката, който знаел добре църковното нотно пеене („псалтикиятя”), бил добър певец, свирил на цигулка, тамбура, китара и флейта. В неговото училище псалтикията е редовен предмет. В Оряхово през 30-те години на 19в. „пението” заемало първо място в учебната програма. В Панагюрище през 1832г. в „общото школо”, идва за учител Отец Гавраил от Светата Гора, който въвежда „Рибния буквар” на Петър Берон и „църковно пение”. През 1834г. учениците ходили в църквата два пъти на ден, а през последните дни от седмицата три пъти дневно, за се упражняват в пеене, четене и изучаване на църковния ред. През 1850г. Найден Геров въвежда пеене във втори клас във Копривщенското училище.
 • Дизайн на китарата

  Първото изображение на киннора може да се види на глинен барелеф от средата на третото хилядолетие педи н.е. Инструмента е с продълговат закръглен корпус и дълъг гриф. Киннора бързо се е разпространявал в страните от близкия и средния изток получавайки различни наименования в различните страни, освен кутура и наблъ- газур, нефер,ситар,саабека и др.Дори и в наши дни в страните от Мала Азия се срещат музикалния инструмент "кинира" близък до китарата. IV -ти век преди Христа един от тези инструменти е бил взаимнстван от Древните Гърци и от тогава датира разпространението му в Европа.В Древна Елада най-популярните музикален инструменти са били китарата,лирата , арфата и пондора.
 • Влияние на музиката върху човека

    Звукът възниква в резултат на  трептенето на частиците и обектите - най-малките, такива като атомите и електроните, и гигантските, такива като планетите.Той представлява универсална могъща невидима сила, способна да предизвика както благоприятни (радост, вдъхновение, излекуване, отпускане, умиротворение...), така и разрушителни (раздразнение, дезориентация, угнетение, опусто шение, болест, дори смърт) промени.Физичната страна на музиката се изразява в хармонично съчетание на звукове. Звуковете от своя страна, представляват вълнообразни трептения на въздушни частички с определена амплитуда и определени интервали, сиреч с определена дължина на вълните.
 • Българската поп музика в наши дни

  Съвременната поп музиката търпи една метаморфоза, има един сериозен дисбаланс между изкуство, бизнес и шоу, все по-често изпълнителите се окачествяват като шоумени, а определящо е не качеството на музиката, а зрелището и финансовата печалба. Всекидневно се появяват нови изпълнители, къде можещи да пеят, къде не, но важното е, че „греят” в медийното пространство.  Сериозен проблем на съвременните поп изпълнители е липсата на оригиналност при сценичните им изяви. Младите изпълнители не правят шоу, на сцената всички са еднакви, а липсата на оригиналност при поднасянето  на песните е пагубно за самите изпълнители. На поп изпълнителите им липсва оригиналност  по отношение на представянето им пред широката аудитория, въпреки многото имиджмейкъри, собствен и оригинален имидж определено липсва.