Procheti.com

Файлове от Музика

Общо 1
Обществени науки
  • Размисли за една родопска песен

    Дори зад привидната грубост на “Диви Разкази” на Хайтов прозира поетичната същност на тези хора . Те често нямат достатъчно думи . Не звнят щампите на “учените “ и затова са лаконични и с някоя къса метафора ( каква сложна дума ) изразяват цяло море от преживяно и премислено . Струва ми се , че “Шумки от Габър” и “Пътеки” са още по-пряк изказ на родопската душевност  от “Диви Разкази”.