Procheti.com

Файлове от Музика

Общо 5
Обществени науки
 • Електронна музика - историческо развитие

  Още два нови електронни инструменти дебютират в 1957., тези инструменти били трудни за работа. работели на принципа на програмиране и не е било възможно да се слуша  в реално време т.е. докато тече композирането. Пръв от тези инструменти е компютърът когато Max Mathews използва програмата наричана Музика 1, по-късно с нея се занимават и Edgarg Varese, Iannis Xenakis. Същата година се появява и първият електронен синтизатор, дизайниран в RCA и инсталиран в Columbia-Princeton  Elektronic Music Center.
 • Фредерик Франсоа Шопен

  Ноктюрното е музикална композиция вдъхновена от нощта, а Шопен е композиторът, който в най-голяма степен популяризира този жанр. Типизираната характеристика на ноктюрното се свързва с песенна мелодика и съпровод от дълбок бас и акордов среден пласт. Шопеновите ноктюрни са „символ на най-нежните и съкровени емоции, които може да предъздаде и предизвика музиката”. Шопен по един прекрасен начин извлича типично полската напевност, мекота и деликатност на мелодията , съчетавайки я с подвижност и променливост и използвайки класико-романтичните формообразуващи принципи
 • Скандинавската митология в творчеството на Manowar

  Песента Thor (The Powerhead) от албума Sign of the Hammer е специално посветена на бога Тор, който унищожава злото на света, както и Гигантите, врагове на Боговете. Идейно, тя („...Live to fight on that Final Day...”) е свързана с Рагнарок. Скандинавците вярват, че когато Краят на света наближи, Боговете и Гигантите ще водят битка за контрол над Земята. Предвижда се, че Боговете ще загубят. Предречено е, че много от тях ще загинат, но въпреки това, оцелелите ще се борят за надмощие през Последния ден.
 • Свирене на детски музикални инструменти

  Инструменталният съпровод допринася за художественото доизясняване на музикалния образ. При използването на музикални инструменти, детето отмерва разнообразни ритми, наподобяващи движенията на определени персонажи ( мече, зайче, птиче ). Например тежко, бавно удряне на барабанчето илюстрира тромавото ходене на мечето, а бързото, леко почукване – бягането на изплашеното зайче и т.н. Отделни деца се включват с подходящ инструмент на определени места в мелодията, като се ръководят от словесния текст; илюстрират със звукоизобразителни интонации и ефекти съответни фрази в текста; изпълняват постоянно повтаряща се ритмична комбинация, докато звучи мелодията.
 • Тон и качества на тона

  Всички тонове от музикалната практика образуват музикална система. Ако ги подредим по височина във възходящ или низходящ ред говорим за звукоред. В него има 7 основни степени, които се повтарят периодично. Това са :до, ре, ми, фа, сол, ла, си. По този начин звукореда може да се раздели на обособени групи, които наричаме октавови групи. Подредени отново по височина от най ниските към високи тонове наименованието на тези групи са субконтра;контра,голяма,малка,първа,втора,трета,четвърта,пета. Клавиатурата на пианото е нагледен пример за тези октавови групи. Най – ниската и най – високата групи са непълни. Първите пет основни степени от субконтра могат да се изпълнят само на орган, а пета октавова група се състои само от един тон