Procheti.com

Моето виждане за справедливо общество

Обществени науки
Есета | Социология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 3

От изключителна важност е в една общност да има добре формулирани и действащи закони, тъй като тяхната основна задача е да осигурят свобода и равенство между всички хора. Те трябва да се  прилагат еднакво за всички, което предпазва гражданина, като не позволява той да е зависим от другите. За Русо това е единственият начин по които гражданина може да бъде свободен и да се подчинява едновременно с това на законите. Така той се съобразява с общото благо, без да противоречи на собствените си интереси.              

Справедливостта в едно общество се крие в установяването на еднакви правила за всички, като същите са гарантирани от държавата. Същевременно с това тя предполага равнопоставеност на възможностите, когато индивидът не може да ги разгърне и неизменно гарантиране на условия, при които личностите и общностите да упражняват свободата си.