Procheti.com

Митът за пещерата

Обществени науки
Есета | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

Окованите затворници в пещерата са прототип на тези заблудени хора. Те живеят в лъжа. Тази лъжа е изградена от пещерата и огъня. Пещерата символизира тъмнината на незнанието, а огънят е една изкуствена светлина, която създава пред погледа на затворниците образите на сенки, които дават погрешна представа за света. Живеейки и вярвайки в тази неистина, окованите не проявяват желание да се освободят и да разберат дали всичко е така както им бива представяно.