Procheti.com

Минерални торове

Обществени науки
Пищови и лекции | Химия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 6

възобновяване на запасите от хранителни вещества в почвата- биологично важните химични елементи могат да задоволят нуждите на растенията неограничено време само по пътя на кръговрата. На фона на биологичния кръговрат от дейността на човека се развива още по- усложнения кръговрат на веществата в селското стопанство, което е изключително важен фактор на почвеното плодородие. За увеличаване на процентното съдържание на нужните елементи в почвата по изкуствен начин се използват минерални торове.