Procheti.com

Минало и бъдеще на вселената

Обществени науки
Реферати | Астрономия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 13

В древността доминираща е била представата за особеното положение на Земята във Вселената-считало се е,че тя е неин център и,че Слънцето, Луната,планетите и звездите,т.е. обектите,които се наблюдават във Вселената,се въртят около нея,разположени върху "кристални сфери". От всички "кристални" сфери,сферата на звездите е разположена най-далеч от Земята.Считало е,че звездите са неподвижно разположени върху тази сфера и,че тя цялата се върти около Земята.Това в общи линии е т.нар. геоцентрична система за света.В най-ясна форма тя е била разработена от Аристотел(IV в.пр.н.е).По-късно е доразвита от Птоломей(II в.пр.н.е.),който я е изложил в книгата си "Алмагест". Във вида,даден й от Птоломей геоцентричната система е била приета от църквата и е останала господстваща до епохата на Възраждането. Както се вижда,съгласно птоломеевата система Вселената е крайна,тя е разположена вътре в сферата на неподвижните звезди,която бележи нейната граница.