Procheti.com

Методологични подходи при изучаването на международните отношения: философско-познавателен,научно-организационен,практико-ценностен,практико-политически

Обществени науки
Пищови и лекции | Международни икономически отношения |
Свали
Брой страници : 3

След като този подход е приложен в генетиката и става атрактивен за други науки,развива се математическия системен анализ.Кибернетиката се развива на основите на системния подход и в последствие се прилага и в други научни сфери – философски,обществени и тази на МО.Приложението им в МО се характеризира с висока сложност.Благодарение на този подход преди 40 години МО става самостоятелна наука.Дотогава МО се счита се счита като част от историята,социологията,право.Трудности във връзка с информационния подход могат да се смекчат чрез този подход. Практико-ценностен подход – той е тясно свързан с практиката на МО и подпомага картината в МО.Валиден е през последните 10-20 години след като глобализацията се развива като тенденция.