Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 2
Обществени науки
  • Управленски теории

    Въпреки всичко в някои страни най-вече в Азия и Африка все още инцидентно се случва, като основен начин на управление и контрол да се използва физическото насилие и психическия тормоз. Много скоро по телевизии и радия беше излъчен материал за това, как в Китай стотици работници във фабрика за тухли са буквално пребивани и тормозени за да работят от изгрев до залез само за дневната си дажба от храна. Живеейки в нечовешки условия и подложени на истински терор от страна на така наречените им работодатели. Този начин на управление носи значителни приходи за собствениците, а и определено постига високо ниво на мотивация в наличния персонал. Такова отношение обаче е абсолютно недопустимо в наши дни в която и да е било държава по света.
  • Предизвикателствата пред националната икономика през 21 век

         Това,което характеризира едно общество като развито и го прави на практика такова,е фактът,че болшинството социални задачи се изпълняват във или чрез организирани институции,всяка от които притежава автономно управление.Те са органи на нашето общество за работа със специфични проблеми в определени области.Най-големия принос,който те могат да направят,и най-голямата им социална отговорност е изпълнението на техните собствени функции.Най-съществената липса на отговорност е да накърнят функционалния капацитет на тези институции,като поемат задачи извън тяхната компетентност или да заграбят власт в името на социалната отговорност.