Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 59
Обществени науки
 • Методи за набиране на човешки ресурси.

  Възприетата стратегия оказва влияние върху всеки етап от набирането на човешки ресурси. Връката между вида на бизнес стратегията и особеностите на набирането намира израз в разнообразието на източниците за набиране: вътрешни, външни или комбинация и от двата типа. Източниците на персоал могат да бъдат външни и вътрешни. Вътрешните източници са заетите във фирмата, които съответстват на изискванията за свободните работни места и могат да ги заемат. Те формират т.нар. вътрешен пазар на труда.
 • Мениджмънт на продажбите. Същност и основни подходи за лични продажби. Пляниране и управление на продажбите.

  Управленски решения: а) стратегическо – свързано е със съществуването на фирмата и нейния бъдещ бизнес. Това са маркетингови решения като: * пазарът да бъде обслужван сега и в бъдеще; * видовете продукти, които ще удовлетворят потребителите на тези пазари; * областите на бизнеса, в които фирмата не желае да участва; б) тактическо * структуриране на персонала на продажбите – по време, размер на групите и отделните организационни решения; * развитиена персонала – наемане, селекция и обучение ; * мотивиране на персонала от ръководството и лидера – оценка и контрол на продажбите; в) оперативно * оперативно ръководене на персонала;
 • : Мениджмънт на детската градина като социална организация

  Към мениджъра на класа са отправени много теоретични разработки през последните три десетилетия на миналия век (Тодорина, 2005; Иванов,2003; Иванов, 2005; Балкански,2001), но на детския учител като мениджър на групата са посветени разработки (Аврам,2009). Целта тук е да се очертае спецификата на мениджмънта на детската група, да се съберат подходящи ориентири за учителя в изпълнението на ролята му и да се дадат нови идеи за успех в мениджмънта на детската група. Педагогическото възпитание в детската градина на дадена група определя определя различията в реализацията на учителя като мениджър. В трудовете на Д. Кацаров (по Тодорина, 2005, с. 39), преди да се говори за мениджмънт в българското образование, се изброяват няколко активности, които определено са за съвременния
 • Мениджмънт

  Мениджмънта е процес на планиране, контролиране,и мотивиране на работата на работниците ,с цел постигане на целите на организацията.Организацията е група от хора ,която кординира своята дейност за постигане на общи цели.Най-краткото управление е да има поне двама души,които се смятата за членове на групата ,имат обща цел и желаят да я постигнат заедно. Стратегическо управление е управление, което единствено балансира екологични, икономични и социални параметри.
 • Появата на новия модел лидери

  Важна концепция в мениджмънта е „разделяй, (мачкай) и владей“ , която датира от ранни години и до ден днешен е актуална за някои управляващи.Един от хората с основно място в пантеона на великите хора е Николо Макиавели, който смятан за родоначалник на идеята за модерната държава и модерния владетел.Според него за един владетел не е задължително да има всички добри качества, но е задължително да изглежда, че ги има.Разбира са този принцип важи с пълна сила в обществото, наблюдавайки лизинговите лимузини и джипове на кредитни „милионери“ с големи коремчета
 • ЛИДЕРСТВО

  Според него за един владетел не е задължително да има всички добри качества, но е задължително да изглежда, че ги има.Разбира са този принцип важи с пълна сила в обществото, наблюдавайки лизинговите лимузини и джипове на кредитни „милионери“ с големи коремчета!!!llllllllllllljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Преди всичко той е привърженик и властелин на лидерството, чрез интриги, лукавство, подлост, където на дневен ред стои афоризма „целта оправдава средствата“.кйлкkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • Управление на човешките ресурси и управление на персонала

  Стратегическата природа на управлението на човешки ресурси е също отличителен белег, на което обръщат внимание редица автори, по същество отхвърлящи идеята за това, че традиционното управление на персонала не е свързано със стратегическата област на бизнеса. Следователно най-голямо различие между двата подхода се заключава в по-голямата ориентация на управление на човешките ресурси към мениджмънта и бизнеса. Ако се сравнят модела на управлението на човешки ресурси с модела на управление на персонала, то те имат повече сходства, отколкото различия.
 • предприемачество

  • 1984 г. - Компютрите Macintosh излизат с по-нова версия на удобния за ползване GUI. Успехът на Macintosh прави тези компютри сериозен фактор при разработката на графичен интерфейс с главна компютърна операционна система като Commodore, Amiga и Atari ST, появили се две години по-късно. • 1991 г. - Apple разработват мобилния компютър PowerBook. През 90-те години Apple си разделя пазара с конкурентните и доминиращи Microsoft Windows и сравнително евтините IBM PC. През 2000 г. Apple разширяват обсега на софтуер включвайки професионални приложения за видео, музика и фото, като по този начин те превръщат своите компютри в дигитален център (digital hub). По същото време пускат на пазара най-известния музикален плеър в света - iPod.
 • КОРПОРАТВИНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ. ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  От доста години в западните държави, а от няколко години и в България се забелязва че корпорациите обръщат все по-голямо внимание на защитата на природата, местното население, условията на работното място, както и за етичните норми на работа и поведение на техните служители. Тази нова тенденция, все още доста непозната за корпорациите в България се нарича „корпоративна социална отговорност”
 • Организация на обслужването на гостите по време на престоя им в хотела

  Описание на длъжностите, заемани от лицата, които извършват тази дейност Администратор - Администраторът приема и настанява гостите при тяхното пристигане, регистрира новопристигналите гости и изпраща адресните им карти в съответното полицейско управление,поддържа сметките на гостите точно и с готовност за тяхното приключване. По време на пребиваването на гостите в хотела, той приема и дава ключовете от стаите им , приема заявките за отстраняване на повреди- уведомявайки веднага съответния отдел в хотела, организира предаването на съобщения, писма, пратки и ежедневна преса, предлага и реализира основни и допълнителни услуги, приключва сметките по тях.